Eeuwenlang stond aan de noordkant van Bunschoten een korenmolen.

Bekend is dat er al in 1556 een molen was. In de eeuwen daarna is deze molen regelmatig vernieuwd. De laatste keer vond dat plaats in 1899. De bestaande molen (een grondzeiler) werd gesloopt en er kwam een stellingmolen voor terug. Het onderste stenen gedeelte werd ter plaatse gebouwd en de eigenlijke molen was afkomstig uit de Zaanstreek. Daar was de molen als oliemolen in gebruik. In Bunschoten werd de molen omgebouwd tot een korenmolen.

Na 1912 is de molen langzamerhand gemechaniseerd met als gevolg dat de eigenlijke molen in verval raakte. In 1929 werd het windwerk voorgoed buiten werking gesteld. Een paar jaar later werden de wieken, de bovenkap en de stelling gesloopt. Het overblijvende gedeelte werd van boven met zink afgedekt en bleef als motormalerij in bedrijf. In 1967 werden de restanten van de molen gesloopt en werd op dezelfde plaats een showroom gebouwd. Korenmolen De Hoop leek daarmee voorgoed verleden tijd te zijn.

Gelukkig werden vanaf 1999 plannen ontwikkeld om de korenmolen te herbouwen. Op initiatief van de Stichting Botterwerf Spakenburg werd hiervoor een nieuwe stichting opgericht: Stichting Korenmolen De Hoop Bunschoten.

Plannen werden uitgewerkt waarbij het silhouet van de oude korenmolen De Hoop model stond. Door diverse plaatselijke en regionale bedrijven, de gemeente Bunschoten en enkele fondsen werden gelden bijeengebracht. Na enkele jaren waren voldoende middelen beschikbaar om de molen te kunnen herbouwen.

Precies 40 jaar na de sloop werd op 30 november 2007 de opdracht verstrekt en ging de bouw van start. In mei 2009 was de molen gereed en kon er weer graan worden gemalen. Tegelijk met de molen is de voormalige paardenstal herbouwd. Daarin is nu Brasserie Wieken gevestigd (door de stichting verpacht).

Korenmolen De Hoop is gebouwd aan de rand van de historische stadsweiden en vormt, na afwezigheid van 40 jaar, weer een markant punt in de stad Bunschoten.

Korenmolen de Hoop vanuit een bijzonder oogpunt

De molen staat er weer prachtig bij.
Gelegen aan een rustiek en schitterend deel van Bunschoten is er volop gelegenheid – na een interessant en leerzaam bezoek – uitgebreid te genieten van het prachtige uitzicht en de weldadige rust.

Wat ‘n schoonheid in optima forma!

deHoop-logo-tekst
Botterwerf-logo
logo_ouwe_sjool
museumlogo_wit-220
logo-BU210-220
BB-logo-220

Korenmolen De Hoop

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

Adres van de molen: Stadsspui 2 – 3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

email: Korenmolen De Hoop

ANBI

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.