Huidige coalitie laat de St. Monumenten Bunschoten vallen

Lange tijd zag het er naar uit dat de bibliotheek ging verhuizen naar de Ouwe Sjoòl aan de Kerkstraat. Sinds 2014 is de eigenaar van het pand, de Stichting Monumenten Bunschoten, daarmee aan het lijntje gehouden door de gemeente.

Meer weten….

logosmb-370

Monumenten Bunschoten

Stichting Monumenten Bunschoten is een overkoepelende stichting opgericht in 2001. De doelstelling is het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen, een aanzet geven tot het (doen) creëren van al wat bijdraagt in positieve zin aan de sfeer in de gemeente Bunschoten èn aan het leefklimaat van haar bewoners. Daarnaast wil de Stichting het stedelijk en landschappelijk schoon bevorderen.
Meer weten….

Korenmolen De Hoop

Stichting Korenmolen De Hoop is opgericht op initiatief van het bestuur van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Na de restauratie van het Botterwerfcomplex was het herbouwen van de – op dat moment al dertig jaar geleden gesloopte – Korenmolen De Hoop een passende uitdaging. Om de activiteiten te scheiden werd een nieuwe stichting opgericht. Korenmolen de Hoop draait weer.
Meer weten…

De Botterwerf

Stichting Botterwerf Spakenburg is vanaf 1992 verantwoordelijk voor de restauratie en later voor het beheer van het gehele Botterwerfcomplex.  Aan deze Stichting is in 1999 de Cultuurprijs van de gemeente Bunschoten toegekend. De werf is aangewezen als rijksmonument. Het hart van Spakenburg. Meer weten…

logo_ouwe_sjool

De Ouwe Sjoòl

Stichting Monumenten Bunschoten is sinds kort eigenaar van het pand Kerkstraat 7, beter bekend als ‘de Ouwe Sjoòl’. Dit is waarschijnlijk het oudste gebouw in Spakenburg (1841). De Stichting heeft een prachtig restauratieplan opgesteld. Na realisering van dit plan wordt in het gebouw de bibliotheek gevestigd alsmede een organisatie die actief is op het gebied van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Museum Spakenburg

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Botter BU210

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Bunschoter Boeren-en Beestenboel

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Vind u het ook belangrijk dat cultuur-historische gebouwen in Bunschoten-Spakenburg behouden blijven? Wordt dan ook sponsor. Bel 033 298 33 19 – 06 49 776 722

of mail A. ter Beek voor meer informatie.

ANBI.png Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw sponsorbijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.

Stichting Monumenten Bunschoten

Stichting Monumenten Bunschoten is een overkoepelende stichting opgericht in 2001.
De doelstelling is het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen, een aanzet geven tot het (doen) creëren van al wat bijdraagt in positieve zin aan de sfeer in de gemeente Bunschoten èn aan het leefklimaat van haar bewoners. Daarnaast wil de Stichting het stedelijk en landschappelijk schoon bevorderen.

Het bestuur van deze stichting leidt ook de Stichting Botterwerf Spakenburg en de Stichting Korenmolen De Hoop.

Stichting Botterwerf Spakenburg is vanaf 1992 verantwoordelijk voor de restauratie en later voor het beheer van het gehele Botterwerfcomplex.  Aan deze Stichting is in 1999 de Cultuurprijs van de gemeente Bunschoten toegekend. De werf is aangewezen als rijksmonument. Het hart van Spakenburg. Meer weten…

Stichting Korenmolen De Hoop is opgericht op initiatief van het bestuur van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Na de restauratie van het Botterwerfcomplex was het herbouwen van de – op dat moment al dertig jaar geleden gesloopte – Korenmolen De Hoop een passende uitdaging. Om de activiteiten te scheiden werd een nieuwe stichting opgericht. Korenmolen de Hoop draait weer. Meer weten…

Stichting Monumenten Bunschoten is sinds kort eigenaar van het pand Kerkstraat 7, beter bekend als ‘de Ouwe Sjoòl’. Dit is waarschijnlijk het oudste gebouw in Spakenburg (1841). De Stichting heeft een prachtig restauratieplan opgesteld. Na realisering van dit plan wordt in het gebouw de bibliotheek gevestigd alsmede een organisatie die actief is op het gebied van dagbesteding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 

Stichting Monumenten Bunschoten

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

 

email: a.terbeek@museumspakenburg.nl

ANBI

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.