Sichting Monumenten Bunschoten

— maart 16, 2015 (03aa316 16PM6, 16aaMon, 16 Mar 2015 18:08:00 +0100)

'Ouwe Sjool' is nu officieel gemeentelijk monument.

De 'Ouwe Sjool' aan de Kerkstraat 7 is vanmiddag officieel als gemeentelijk monument aangewezen. Burgemeester Melis van de Groep en gedeputeerde Mariette Pennarts van de provincie Utrecht brachten op het pand het monumentenschildje aan.

— november 27, 2014 (11aa1127 27PM6, 27aaThu, 27 Nov 2014 18:24:00 +0100)

Project 'Ouwe Sjoòl' derde bij Rabo Samen Sterker Fonds

Project 'Ouwe Sjoòl' derde bij Rabo Samen Sterker Fonds

— november 5, 2014 (11aa1105 05PM4, 5aaWed, 05 Nov 2014 16:32:00 +0100)

Project'De ouwe Sjoôl' ingediend bij 'Rabo Samen Sterker Fonds'

Het Rabobank Samen Sterker Fonds heeft geld ter beschikking gesteld ter versterking van de economische dynamiek in de regio. Een van de meedingende projecten is de restauratie en herinrichting van 'de Ouwe Sjoôl' in Spakenburg.

— december 16, 2013 (12aa1216 16PM3, 16aaMon, 16 Dec 2013 15:50:00 +0100)

Molen in rouwstand

Molen in rouwstand op de dag van nationale rouw.

Stichting Monumenten Bunschoten

Stichting Monumenten Bunschoten is een overkoepelende stichting opgericht in 2001.
De doelstelling is het in stand houden van cultuurhistorische erfgoederen, een aanzet geven tot het (doen) creëren van al wat bijdraagt in positieve zin aan de sfeer in de gemeente Bunschoten èn aan het leefklimaat van haar bewoners. Daarnaast wil de Stichting het stedelijk en landschappelijk schoon bevorderen.

Het bestuur van deze stichting leidt ook de Stichting Botterwerf Spakenburg en de Stichting Korenmolen De Hoop.

Stichting Botterwerf Spakenburg is vanaf 1992 verantwoordelijk voor de restauratie en later voor het beheer van het gehele Botterwerfcomplex.  Aan deze Stichting is in 1999 de Cultuurprijs van de gemeente Bunschoten toegekend. De werf is aangewezen als rijksmonument. Het hart van Spakenburg. Meer weten...

Stichting Korenmolen De Hoop is opgericht op initiatief van het bestuur van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Na de restauratie van het Botterwerfcomplex was het herbouwen van de - op dat moment al dertig jaar geleden gesloopte - Korenmolen De Hoop een passende uitdaging. Om de activiteiten te scheiden werd een nieuwe stichting opgericht. Korenmolen de Hoop draait weer. Meer weten...

Stichting Monumenten Bunschoten is sinds kort eigenaar van het pand Kerkstraat 7, beter bekend als 'de Ouwe Sjoòl'. Dit is waarschijnlijk het oudste gebouw in Spakenburg (1841). De Stichting heeft een prachtig restauratieplan opgesteld.
Momenteel is dit restauratieproject ingediend bij het Rabo Samen Sterkerfonds.
Het plan dingt - door middel van stemming op de Rabo-Randmeren-site en likes op de Facebookpagina - mee naar de titel 'het beste project in de regio' en maakt zo een grote kans op een fors aandeel uit de beschikbaar gestelde pot van € 50.000.  Meer weten...

Na afsluiting van de 'stem- en likeronden' èn de beoordeling van een jury (bestaande uit de vijf burgemeesters en Rabobankmedewerkers) is het project - ingediend door de gemeente Bunschoten - geëindigd op de derde plaats.
Het project 'de Ouwe Sjoòl' heeft hiermee een bedrag van € 5000 toegekend gekregen uit het Rabo Samen Sterker Fonds.

Vind u het ook belangrijk dat cultuur-historische gebouwen in Bunschoten-Spakenburg behouden blijven? Wordt dan ook sponsor. Bel 033 299 14 78 of mail A. ter Beek voor meer informatie.

ANBI.png Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Uw sponsorbijdragen zijn aftrekbaar van de belasting.