Stichting Korenmolen DE HOOP

Korenmolen DE HOOP

De wieken van korenmolen De Hoop in Bunschoten draaien weer. Daarmee is een belangrijke mijlpaal in het nog relatief jonge bestaan van de Stichting Korenmolen De Hoop bereikt. We hadden geen idee waar we aan begonnen toen we na de restauratie van de Botterwerf in de Oude Haven van Spakenburg, plannen maakten de molen te herbouwen.
Dat is maar goed ook, want anders waren we er misschien nooit aan begonnen…

Bij de keuze van het nieuwe project werd geconstateerd dat er een overeenkomst was tussen de restauratie van de Botterwerf en de bouw van de molen. Beide hebben immers van doen met een oud ambacht: botters bouwen en een molen bouwen ligt niet zo ver uiteen. Een molenaar levert bovendien op een ambachtelijke wijze een belangrijke bijdrage aan de voedselvoorziening en zo ook de visserman. De een leeft van landbouwproducten, de ander van de visserij. Beiden maken gebruik van de wind als drijvende kracht. De zeilen zetten de wind om in bewegingsenergie, bij storm moet niet alleen de botter, maar ook de molen de zeilen reven. Bij mooi weer kunnen alle zeilen worden bijgezet. Met de realisering van de molen is de situatie zo, dat aan de noordzijde van Spakenburg de botters onder vol tuig voorbij komen, terwijl in het noorden van Bunschoten de wieken van de molen zoevend rondjes draaien. Dat doel is inmiddels bereikt.

De herbouw van de molen heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de Stichting Korenmolen de Hoop. Deze stichting is destijds opgericht door en op initiatief van het bestuur van de Stichting Botterwerf Spakenburg. Deze stichting is vanaf 1992 verantwoordelijk voor de restauratie en later ook voor het beheer van het gehele Botterwerfcomplex. Vanwege de goede resultaten die hiermee waren behaald, was het herbouwen van de – op dat moment al dertig jaar geleden gesloopte (restanten van) – Korenmolen De Hoop een passende uitdaging. Om de activiteiten te scheiden werd een nieuwe stichting opgericht.

Vanaf deze plaats onze hartelijke dank aan iedereen die in ons geloofde toen we begonnen met de plannen om tot herbouw te komen. En ons niet alleen geloofden, maar ook steunden met soms forse bedragen.De gemeente Bunschoten, de sponsors, groot en klein, de bouwlieden en iedereen die op de een of andere manier heeft bijgedragen aan dit prachtige bouwwerk: Hartelijk dank!

Het bestuur van de Stichting Korenmolen De Hoop:

Peter Varenkamp
Arie ter Beek
Cees Hopman
Wouter van de Groep 
Wim Huijgen

Korenmolen De Hoop

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

 

Adres van de molen: Stadsspui 2 – 3752 CL  Bunschoten-Spakenburg

email: a.terbeek@museumspakenburg.nl

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.