Previous
Next

Stichting Monumenten Bunschoten

Sichting Botterwerf Spakenburg

‘De ouwe sjoòl’ is het oudste gebouw van Spakenburg.

De ‘Worstfabriek’ is in de volksmond de weinig welluidende naam voor het pand aan de Kerkstraat 7 in Spakenburg. Een pand dat waarschijnlijk het oudste gebouw is van Spakenburg. Een gebouw dat diverse functies heeft gehad zoals: kerk, school, fabriekspand, toonzaal en winkel. Een pand met een rijke geschiedenis en dat voor een deel in een historische staat bewaard is gebleven. Zeventig jaar is het als school in gebruik geweest. Dat is de reden om het aan te duiden als ‘De ouwe sjoòl’.

Geschiedenis

Het eerste gedeelte van het gebouw is in 1841 geplaatst. In de loop van de tijd is er het nodige bijgebouwd waarvan het linkerdeel het meest opvallend is. Het heeft van 1841 tot 1878 dienst gedaan als kerk. Daarna is het tot 1949 als school in gebruik geweest. Voor de school zijn er later nog lokalen aan de achterzijde bijgebouwd. Later kwam er een vleesconservenbedrijf in het pand en dat groeide uit tot een complete fabriek. In 1981 brak er brand uit in de fabriek waarbij het achterste deel van de oude school ten prooi viel aan de vlammen. Ongeveer tien jaar later werd de fabriek gesloten en uiteindelijk gesloopt voor de bouw van woningen. De voormalige school bleef behouden. Sinds kort is het aan de Stichting Monumenten Bunschoten overgedragen met de bedoeling dat het wordt gerestaureerd.

Stichting Monumenten Bunschoten

De Stichting Monumenten Bunschoten is in 2001 opgericht met als doelstelling het in stand houden van cultuur-historische erfgoederen en het (doen) creëren van alles, dat bepalend is voor de sfeer in de gemeente Bunschoten, het leefklimaat van de bewoners en dat bijdraagt tot verrijking van het stedelijk en landschappelijk schoon. Het pand Kerkstraat 7 is een belangrijk stuk cultuurhistorisch erfgoed van de gemeente Bunschoten dat het waard is behouden te blijven.

Herbestemming en restauratie

‘De ouwe sjoòl’ is in eigendom bij de Stichting Monumenten Bunschoten. Deze stichting gaat het pand restaureren. Daarvoor is een schetsplan gemaakt dat de onderlegger gaat worden voor het definitieve restauratieplan. De Ouwe Sjool krijgt een nieuwe toekomst. Nu de vergevorderde plannen voor de vestiging van de bibliotheek zijn komen te vervallen, wordt nagedacht over een geheel nieuwe bestemming.

Gezocht wordt naar een duurzame bestemming om zo  een betekenisvolle bijdrage aan de sociaal-economische dynamiek in Spakenburg te kunnen leveren. 

In afwachting van de restauratie wordt het gebouw tijdelijk gebruikt als winkel en galerie. Bovenstaand plan is in 2014 ingediend bij het ‘Rabo Samen Sterkerfonds’ (‘n fonds dat is ingesteld om de economische dynamiek in de regio te vergroten) en won – als derde – het mooie bedrag van € 5000. (Zie voor het precieze verloop hieronder nog een artikel).

OS-mon770.jpg

De ‘Ouwe Sjool’ aan de Kerkstraat 7 is op 16 maart 2015 officieel als gemeentelijk monument aangewezen. Burgemeester Melis van de Groep, Cees Hopman en gedeputeerde Mariette Pennarts van de provincie Utrecht brachten op het pand het monumentenschildje aan.

RaboSSFonds.jpg

Na sluiting van de ‘stem en like’ acties heeft de jury – bestaande uit de vijf burgemeesters en enkele Rabomedewerkers- het ingediende project van de gemeente Bunschoten een derde plaats toegekend.  Daardoor heeft de Ouwe Sjoòl Spakenburg een bedrag van € 5000 ontvangen (van de € 50.000 die het Rabo Samen Sterker Fonds ter beschikking stelde voor deze actie).

Uitslag bekend van de winnaar bij de actie van het Rabo Samen Sterker Fonds.

Het ingediende project door de gemeente Bunschoten ‘De Ouwe Sjool’ haalde bij de Facebookstemmers 1608 likers, wat werd vertaald naar 40 punten.
Bij de online stemmers via de website van Rabo Randmeren kwam het totaal op 743, vertaald in punten: 21.

Bunschoten: 61 punten
Ermelo:         49 punten
Harderwijk:   34 punten
Nijkerk:         41 punten
Putten:         55 punten

FBenOnlinestemmen.jpg

Echter, het eindoordeel van de jury – bestaande uit de vijf burgervaders plus Rabomedewerkers – woog ook nog mee.
Uiteindelijk werd het project ‘de Ouwe Sjool’ als derde verkozen en ontvangt binnenkort daarvoor € 5000 uit het Rabo Samen Sterker Fonds.

Bekijk hieronder de filmpjes van:

* de pitch (verdediging en uitleg) van het project van Bunschoten en

* de verklaring van de uitslag door een jurylid van de Rabobank.

Iedereen die gestemd heeft via de website of de Facebookpagina geliked: hartelijk dank daarvoor!

Burgemeester Melis van de Groep verwoordde het zo op zijn FB pagina:

“Wat een verrassende ontknoping gisteravond bij de Rabobank Randmeren Samen Sterker Award. Het Bunschoter project ‘De Ouwe Sjoòl’ van Spakenburg scoorde het hoogste op Facebook, Putten kreeg van de Rabo-online-stemmers de meeste steun en de vakjury beoordeelde Harderwijk als de beste inzending. Alles bij elkaar opgeteld bleek Ermelo de Award te hebben gewonnen.

Het mooiste van de avond was dat er niemand met lege handen naar huis ging. Ook de ‘Ouwe Sjoòl ‘kreeg een cheque van maar liefst € 5000. Natuurlijk was er teleurstelling over het mislopen van de hoofdprijs, maar dankzij de actie, de aandacht en de enthousiaste steun staat de Ouwe Sjoòl op de kaart. Allen die zich daarvoor hebben ingezet, zoals Citymarketing Bunschoten-Spakenburg en VVV bedankt en veel succes gewenst voor de Stichting Monumenten Bunschoten met de restauratie van de Ouwe Sjoòl.”

 

Stichting Botterwerf Spakenburg

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

Adres van de botterwerf: Oude Schans 86 – 3752 AH Spakenburg

email: a.terbeek@museumspakenburg.nl

ANBI

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.