Stichting Botterwerf Spakenburg

Sichting Botterwerf Spakenburg

De stichting heeft ten doel: het bewaren van het cultuur-historisch erfgoed van een functionerende werf nabij de haven in Spakenburg en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting heeft haar doel verwezenlijkt door:
–        het opstellen van een restauratieplan
–        het voorzien in een juridische en financiële structuur die voorwaarden schept voor een     ondernemingsgewijze exploitatie van de werf
–        het handhaven van het authentieke dorpsgezicht Spakenburg
–        het mede instandhouden van het ambacht botterbouwer en andere aan scheepsbouw verwante ambachten
–        het middels museale activiteiten wekken van belangstelling voor het houten zeilschip en de voormalige Zuiderzee- en IJsselmeervisserij in het algemeen en botters en de werf in het bijzonder
–        het bijdragen aan het in stand houden van oude houten zeilschepen
–        het doen organiseren van evenementen rond de botterwerf en botters
–        de bevordering van het cultuur-historisch toerisme in Spakenburg
–        het bevorderen van samenwerking met instellingen en musea met een vergelijkbaar doel
–        het verwerven van gelden voor de hierboven genoemde activiteiten
–        alle andere wettige middelen en activiteiten die het doel van de stichting bevorderen

 

Stichting Botterwerf Spakenburg

Postadres: Oude Schans 47-63 – 3752 AH Bunschoten-Spakenburg

Adres van de botterwerf: Oude Schans 86 – 3752 AH Spakenburg

email: a.terbeek@museumspakenburg.nl

ANBI

Stichting Monumenten Bunschoten is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling.