Huidige coalitie laat de St. Monumenten Bunschoten vallen

Lange tijd zag het er naar uit dat de bibliotheek ging verhuizen naar de Ouwe Sjoòl aan de Kerkstraat. Sinds 2014 is de eigenaar van het pand, de Stichting Monumenten Bunschoten, daarmee aan het lijntje gehouden door de gemeente. Zelfs in maart van dit jaar werden daarover met het college van B en W nog positieve gesprekken gevoerd. Dat intussen ook naar een andere locatie werd gezocht, bleef voor de stichting verborgen. Een onverkwikkelijke zaak.

De stichting kocht in 2012 het pand van de gemeente. Aanvankelijk was er geen nieuwe bestemming bekend. Twee jaar, toen duidelijk werd dat de bibliotheek van de Bikkersweg moest verdwijnen, kwam de Ouwe Sjoòl als nieuwe locatie in beeld. Aanvankelijk moest er snel gehandeld worden en was er zelfs de gedachte om aan de Kerkstraat een noodlocatie te realiseren voor de bibliotheek. Dat ging niet door omdat ineens een tijdelijke vestiging aan de Blokkenmakerssteeg beschikbaar was. Maar de Ouwe Sjoòl bleef in beeld als definitieve vestigingslocatie.

De stichting heeft daarna een bouwplan ontwikkeld dat voorzag in restauratie van het bestaande pand en uitbreiding ten behoeve van de bibliotheek. Om aan de wensen van de bibliotheek te voldoen, is het plan verschillende keren aangepast. Men wilde meer m2 waardoor de investeringskosten hoger werden en ook een vertraging in de start van de bouw opleverden.

Plan voor de Ouwe Sjoòl aangepast en uitgebreid op verzoek van de bibliotheek

Om het geheel aantrekkelijker te maken, werd ook gezocht naar een partij die kon zorgen voor dagbesteding in combinatie met de bibliotheek omdat met de huuropbrengst van de bibliotheek alleen, het niet rendabel bleek. In 2016 werd, in het bijzijn en op aandringen van de gemeente Bunschoten, een intentieovereenkomst gesloten tussen de bibliotheek en de Stichting Monumenten.